Fanfiction

Fanart

Inuyasha and Kagome and the Black Dog shirt Inuyasha, Kagome and son Yousuke from Zettai Yabureru Nai Inuyasha and Kagome - V-day Kawa no Nagare no Youni poster
Miroku and Sango (background from anime) Sesshoumaru and Rin Shinjite Ai no Tsuzuki poster Tadaima poster
Zettai Yabureru Nai poster Yousuke from Zetta Yabureru Nai Inuyasha from Zetta Yabureru Nai Kagome from Zetta Yabureru Nai
Misora from Zetta Yabureru Nai Nanaka from Zetta Yabureru Nai Sorako from Zetta Yabureru Nai
Rin from Zetta Yabureru Nai Hideko from Zetta Yabureru Nai Houseki from Shinjite Ai no Tsuzuki Yuuwakusha from Shinjite Ai No Tsuzuki
Shiroi Inu Higurashi Souta from "Hero in the 21st Century" Kagome and Houjo Inuyasha from "Hero in the 21st Century" Ginezu from someone else's fanfiction that I can no longer find